زمان : 17 Bahman 1401 - 07:24
شناسه : 177900
بازدید : 5616
حکم‌های سابق تخریب ساختمان به جریمه تبدیل می‌شود عضو شورای اسلامی شهر یزد: حکم‌های سابق تخریب ساختمان به جریمه تبدیل می‌شود یزدفردا: عضو شورای اسلامی شهر یزد: حکم تخریب ساختمان‌هایی که رفع تخلف شده است، به جریمه مبدل می‌شود.

به گزارش یزدفردا: محمدعلی اعتباری در جلسه با مدیران شهرسازی مناطق گفت: پرونده ساختمان‌هایی که به دلیل تخلف در سال‌های گذشته برای آن‌ها حکم تخریب صادر شده، اما اکنون به نحوی تخلف رفع گردیده است بار دیگر در کمیسیون ویژه ماده ۱۰۰، بررسی و در صورت امکان، حکم تخریب به جریمه تغییر می‌یابد.

وی افزود: این مورد پس از تشکل جلسه کمیسیون ویژه ماده ۱۰۰ و تأیید اعضای این کمیسیون، به تصویب خواهد رسید.

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد، این اقدام فقط برای ساختمان‌های که به هر نحوی تخلف آن‌ها رفع شده است، اجرا خواهد شد و برای تمامی رأی‌های تخریب صدق نمی‌کند.

اعتباری اظهار داشت: شهروندان توجه کنند مطابق کمیسیون ماده ۱۰۰ مالکان املاک و اراضی، قبل از هر اقدام عمرانی از قبیل تفکیک اراضی، شروع ساختمان سازی مکلّف به اخذ پروانه ساخت از شهرداری هستند.