زمان : 08 Bahman 1401 - 08:38
شناسه : 177818
بازدید : 4464
پرچم مقابله با تروریسم در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس: پرچم مقابله با تروریسم در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است یزدفردا: رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: اروپایی ها از ابتدا می دانستند که مصوبه پارلمان آنها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنبه اجرایی ندارد و این اقدام بیشتر نوعی مانور سیاسی بود.

به گزارش یزدفردا به نقل از ایسنا: محمدصالح جوکار با اشاره به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ با بیان اینکه این مصوبه وجاهت قانونی ندارد، بیان کرد: مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیشتر جنبه مانور سیاسی داشت؛ از ابتدا نیز آنها می دانستند این مصوبه جنبه اجرایی نخواهد داشت و عملیاتی نیست و خود آنها نیز نتوانستند این مصوبه را با قوانین بین المللی تطبیق دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر این اقدام نوعی آزمایش و تمرین بود و آنها قصد داشتند واکنش های متقابل از سوی جمهوری اسلامی ایران را بسنجند، اظهار کرد: در نهایت اروپایی ها با واکنش قاطعانه و محکم از سوی جمهوری اسلامی مواجه شدند. طرف های اروپایی نیز متوجه شدند که نمی توانند یک سازمان نظامی در یک کشور مستقل را زیر سوال برده و به آن انگ هایی بزنند که اصلا قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیشینه تاریخی این دولت های استعمارگر پر از جنایت هایی است که علیه ملت های دیگر انجام داده اند. این اقدام پارلمان اروپا نیز دنباله روی از شیوه ترامپ بود، در حالی که ترامپ فردی احمق بود که حتی خود آمریکایی ها نیز آن را شناخته اند.
جوکار در پایان گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره خادم ملت ایران بوده و در منطقه غرب آسیا نیز امنیت پایدار برقرار کرده است و پرچم مقابله با تروریسم در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.