زمان : 07 Bahman 1401 - 07:34
شناسه : 177780
بازدید : 4584
پنجشنبه و دیدار اهل قبور پنجشنبه و دیدار اهل قبور

پنجشنبه

پنجشنبه ‌که میشود عادت داریم برویم دیدار اهل قبور

بریم ارامستانها و برای آنهایی که تا زنده بودند   قدرشان را نمی‌دانستیم. فاتحه بخوانیم

ساعتها وقت میگذاریم و خیرات هم میخریم و مییریم به ارامستانها

غافل از اینکه بستگان و عزیزان و دوستانی داریم که  مدتهاست نه به دیدارشان رفته ایم نه یادی از آنها کرده ایم  و چشم انتظار ما هستند هرچند به رویمان نمی‌آورند

یک دیدار در زمان حیات بستگان و دوستان هزاران بار با ارزشتر از دیدار بر سر خاک آنهاست

به جای آنکه در زمان از دست دادن دوستان و بستگان مان حسرت بخوریم

همین امروز  پنجشنبه ؛ با ‌چند دوست  تماس بگیریم احوالی از آنها بگیریم به یک مهمانی کوچک به صرف چای دعوتشان کنیم و از  بودن  در کنار هم لذت ببریم
همین به صدها دیدار اهل قبور بیشتر می‌ارزد.

جای خریدن دسته گل و تاج گل داودی برای پرسه و چهلم فوت بستگان و آشنایان ؛
همین امروز سر چهار راه دسته گل نرگس از یک دستفروش بخریم و به دیدار بستگان و عزیزان زنده امان برویم
همین بهتر از صدها خیرات است
قدر دوستان و عزیزانمان را تا زنده هستند بدانیم.

پنجشنبه ها  روز دیدار از عزیزان و دوستان زنده امان بشود

حمید قلم سیاه