زمان : 28 Aban 1401 - 09:15
شناسه : 176968
بازدید : 3992
ثبت آمار اموال شهرداری یزد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات رسانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد: ثبت آمار اموال شهرداری یزد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات رسانی یزدفردا: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد: ضرورت دارد آمار دقیق تمام اموال شهرداری ثبت گردد، تا براساس اطلاعات دقیق از آمار، کیفیت خدمات شهرداری ارتقا یابد.

به گزارش یزدفردا: نیکونژاد در نشست با مدیران اموال و املاک شهرداری گفت: کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، از ابتدای ماه آبان به دنبال آن است تا بانک جامع اطلاعاتی از اموال، املاک و اقلام شهرداری اعم از منقول و غیرمنقول تهیه شود.
 
به گفته وی، بر همین اساس در این جلسه مدیر امور اموال و جمعداری شهرداری یزد ضمن ارایه عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ موظف شد تا پایان بهمن ماه نسبت به تهیه و جمع آوری یا بروز رسانی اموال سرمایه‌ای منقول و غیر منقول اقدام و سیستم نرم افزاری خود را به گونه‌ای فعال نگه دارد تا هر گونه تغییر یا جابجایی اموال در این سیستم منظور گردد چرا که در این موضوع متأسفانه اکنون آمار دقیق اموال شهرداری مشخص نیست.
 
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: شفافیت، انضباط مالی و استفاده بهینه از دارایی‌های شهر، به عنوان راهبرد‌های خدمت رسانی در شورای شهر مورد توجه است.
 
نیکونژاد در پایان افزود: ضرورت دارد آمار دقیق تمام اموال و املاک شهرداری، به صورت تفکیک شده در شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و همچنین اموال عمومی سطح شهر مشخص و ثبت گردد، تا براساس اطلاعات دقیق از آمار، کیفیت کار و خدمات شهرداری ارتقا یابد.