زمان : 25 Mordad 1401 - 14:24
شناسه : 175013
بازدید : 3939
تبدیل بازار چارسوق به بازار تخصصی صنایع دستی/ لزوم توجه ویژه به هنرمندان بومی یزد/ضرورت کاربردی کردن محصولات بومی صنایع دستی یزد رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد تبدیل بازار چارسوق به بازار تخصصی صنایع دستی/ لزوم توجه ویژه به هنرمندان بومی یزد/ضرورت کاربردی کردن محصولات بومی صنایع دستی یزد یزدفردا: رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد گفت: بازار چارسوق می تواند به بازار تخصصی صنایع دستی تبدیل شود تا صنایع دستی هنرمندان به صورت گسترده در این مکان در معرض دید همشهریان باشد همچنین میتوان از ظرفیت مجموعه کاروانسرا های موجود در بازار قدیمی یزد و اماکنی که در تملک اوقاف است در زمینه صنایع دستی استفاده کرد.

به گزارش یزدفردا: رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد گفت: بازار چارسوق می تواند به بازار تخصصی صنایع دستی تبدیل شود تا صنایع دستی هنرمندان به صورت گسترده در این مکان در معرض دید همشهریان باشد همچنین میتوان از ظرفیت مجموعه کاروانسرا های موجود در بازار قدیمی یزد و اماکنی که در تملک اوقاف است در زمینه صنایع دستی استفاده کرد.

وی ادامه داد: جهت طراحی پکیج های مختلف صنایع دستی منطبق با ویژگی های جمعیت شناسی مخاطبان و ایده و سطح بندی هدایای اهدایی شهرداری و شورا توسط انجمن صنایع دستی فراخوان داده شود.

حقیرالسادات گفت: کمیته تولید محتوا در صنایع دستی یزد با مشارکت میراث، شهرداری و هنرمندان بخش خصوصی با محوریت میراث نیز ایجاد شود و طراحی برای کاربردی کردن محصولات بومی صنایع دستی یزد درخصوص رونق بیشتر، ارائه شود همچنین باید به هنرمندان بومی شهر، توجه و حمایت ویژه ای شود.

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل گفت: برای درجه بندی هنرمندان صنایع دستی و تهیه شناسنامه هنری به آنها برنامه ریزی شود.

همچنین سفارشی سازی صنایع دستی برای زیباسازی شهری توسط معاونت خدمات شهری و سازمان فرهنگی ورزشی با همراهی انجمن صنایع دستی و هنرمندان انجام شود.

حقیرالسادات افزود: مرکز آموزش های صنایع دستی توسط میراث فرهنگی نیز احیا و حمایت شود و رویداد های تخصصی صنایع دستی مناسب با تقویم سالانه در نقاط مختلف شهر برگزار شود.

وی در پایان گفت: هنرمندان با واحد روابط بین الملل شهرداری ارتباط داشته باشند.