زمان : 11 تیر 1401 - 08:34
شناسه : 174327
بازدید : 3160
استفاده از ظرفیت معتمدین محل جهت آسیب شناسی، حل مشکلات، اشتغالزایی و کارافرینی محله در یزد رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد: استفاده از ظرفیت معتمدین محل جهت آسیب شناسی، حل مشکلات، اشتغالزایی و کارافرینی محله در یزد یزدفردا: رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد در جلسه این کمیسیون گفت: سبک زندگی اسلامی به همراه آموزش و مشاوره در خانواده های ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش یزدفردافاطمه زارع مطرح کرد: سبک زندگی اسلامی یکی از موضوعات مهم در زمینه خانواده است و این سبک روش درست زندگی کردن با الگوی اسلامی را بیان می کند دو ابزار آموزش و مشاوره در سبک زندگی اسلامی اهمیت زیادی دارد و پیشنهاد می شود یکی از فرهنگسراهای شهرداری برای آموزش و مشاوره در زمینه های مختلف خانواده اختصاص یابد.

وی ادامه داد: نهاد های فرهنگی مرتبط با خانواده نیز برای ترویج فرهنگ مفاهیم، هویت اسلامی و ایرانی و مقابله با تهدیداتی که در جهت خانواده است باید برنامه هایی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: در بحث اقتصاد خانواده صرفه جویی، قناعت و مقابله با اصراف و تجملگرایی مدنظر است تا با آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب را در خانواده ها داشته باشیم.

زارع افزود: شناخت معتمدین محل در دستور کار کمیسیون خانواده قرار گرفته است و این شناخت برای آسیب شناسی، حل مشکلات، اشتغالزایی و کارافرینی محله کمک میکند.

وی در پایان گفت: روش های حمایتی و فرهنگی نیز در راستای حمایت از زنان خود سرپرست گذاشته شود و زمینه ای برای ارائه تولیدات آنها در جامعه فراهم گردد.