زمان : 20 Khordad 1401 - 20:44
شناسه : 174064
بازدید : 6018
کامیون متخلف با سرعت غیر مجاز و عدم گواهینامه در جاده طبس یزد متوقف شد کامیون متخلف با سرعت غیر مجاز و عدم گواهینامه در جاده طبس یزد متوقف شد

به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:کامیون کشنده ولووشب گذشته بعلت سرعت ۱۲۰کیلومتر در محور طبس یزد و فاقد گواهینامه توسط گشت پلیس راه طبس یزد توقیف و راننده به مرجع قضایی معرفی گردید.