زمان : 14 Khordad 1401 - 11:04
شناسه : 174018
بازدید : 4942
باز هم حادثه , بازهم فوتی در معدن الماس مته طبس باز هم حادثه , بازهم فوتی در معدن الماس مته طبس

باز هم حادثه بازهم فوتی
به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":حادثه در معدن الماس مته جان یک نفر را گرفت
مهندس زارع رئیس صنعت و معدن طبس ضمن تایید این خبر گفت:علت حادثه در حال بررسی است
شنیده شده این حادثه در اثر برخورد واگن رخ داده است
فوتی اهل شمال کشور است