زمان : 02 آبان 1400 - 19:48
شناسه : 168809
بازدید : 3966
مسلم فلاح زاده مشاور استاندار و مدیر دفتر نمایندگی استانداری در تهران انتصاب؛ مسلم فلاح زاده مشاور استاندار و مدیر دفتر نمایندگی استانداری در تهران

به گزارش یزدفردا: انتصاب مشاور استاندار و مدیر دفتر نمایندگی استانداری در تهران از سوی استاندار یزد.
دکتر مهران فاطمی طی حکمی مسلم فلاح زاده را به سمت مشاور استاندار و مدیر دفتر نمایندگی استانداری در تهران منصوب کرد.