زمان : 30 مرداد 1400 - 23:18
شناسه : 167484
بازدید : 5599
هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی می‌کنند هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی می‌کنند زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

این ‌آخرین طنز با سوژه آشیخ حسن دیپلمات در آخرین روز دولت تدبیر و امید نگاشته شد امید است خوانندگان آیینه از طنزنویسی زبان‌دراز پیرامون حسنیه و دولت امیدیه راحت شوید.

روایت است در ستون نیازمندی‌های روزنامه دولت آمده «اکازیون».

آن کلید نو صفر کیلومتر که هشت سال در جیب آقای دکتر بوده و فقط یک‌بار بیرون آمده و هیچ قفلی را باز نکرده و عاری از ویروس کرونا در محیط مجلل و راحت به دور از مردم‌ نگهداری شده بدلیل تغییر شغل به فروش می‌رسد. آدرس: نیاوران، فرعی… منزل… کدپستی…

ضمناً در ستون بعدی همان روزنامه نوشته بود «مردم».

ما را با بوق و شیپور و قرکمر و شعار (مچکریم) آوردید ولی خودمان بی‌بدرقه رفتیم. این رسمش بود؟ باشه کوه به کوه نمی‌رسد اما آدم به آدم می‌رسد. یادتان باشد هرکه رفت یکسال نشده عزیز شده! چون نفر بعدی کاری سرتان می‌آورد تا قدر قبلی را بدانید فکرش بکنید یادتان می‌آید. باشه! به امید آن‌که سال دیگه نگویید: (آشیخ حسن دیپلمات کجایی که یادت بخیر! برگرد!)

مگر نخوانده‌اید که صائب تبریزی گفته است؛ البته با تغییراتی برای وصف حال خودم هر(که) رفت از (پست) یاد آن به نیکی می‌کنند. چهره امروز از آیینه فردا خوش است. وعده سال دیگه ولی بدانید به قول یزدی‌های قدیمی (دیگه حسنک آب بیار نیست!)

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/kUSHv