زمان : 23 Mehr 1399 - 17:35
شناسه : 160926
بازدید : 8133
 تعطیلی 13 مکان عمومی در ماه مهر در استان یزد رئیس گروه سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یزد: تعطیلی 13 مکان عمومی در ماه مهر در استان یزد رئیس گروه سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یزد از تشدید نظارت های بهداشتی بر اماکن تهیه و توزیع غذا و اماکن عمومی همزمان با اوج گیری کرونا در استان خبر داد.

یزدفردا: دکتر جعفری گفت: از ابندای مهرماه تا 15 مهر، 4 هزار و 725 مورد بازدید از اماکن تهیه و توزیع غذا و مکان عمومی انجام شده است. وی ادامه داد: در بازدیدهای انجام شده، 2 هزار و 610 موردشیوه نامه های گندزایی و ضدعفونی و 2 هزار و 626 مورد نکات بهداشتی و حفاظتی فردی را رعایت می کردند.

 رئیس گروه سلامت و کار مرکز بهداشت استان یزد  افزود: همچنین در این بازدیدها، 284 مورد اخطار بهداشتی توسط کارشناسان بهداشتی صادر شده است. دکتر جعفری خاطر نشان کرد: در بازدیدهای انجام شده در این مدت 13 مرکز تهیه و توزیع غذا و مکان عمومی و مرکز به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی پلمب و 90 مورد نیز جهت تکمیل پرونده به دادگاه ارجاع شده است.