زمان : 01 Shahrivar 1399 - 21:35
شناسه : 158603
بازدید : 12396
طبیبان یزدی طبیبان یزدی

یزدفردا :دکترمیرزا عبدالوهاب ملکی مشهور به ملک الاطباء و پرفسور محمد علی ملکی وزیربهداری دولت دکتر مصدق - عکس از خاندان ملکی از اعقاب خاندان علومی (ره)
فرزند دیگر دکتر میرزا عبدالوهاب ملکی دکتر میرزا ابوالفضل ملکی معروف مسیح الممالک بوده (دکتر مسیح) که در راه اندازی بیمارستان مرسلین یزد و درمان رایگان بیماران نقش مکمل با دکتر وایت  را داشت
روانشاد دکتر جلال مجیبیان پزشک شهیر یزدی ازجمله شاگردان دکترملکی بودند