نیاز حمل و نقل عمومی شهر یزد به تحول ریشه ای

شهردار یزد گفت: حمل و نقل عمومی شهر یزد نیاز به تحول ریشه ای دارد و باید در مورد آن تصمیم جدی گرفته شود.

06 تیر 1397 - 13:05                          تعداد بازدید: 7077                          کد خبر : 145452

مهدی جمالی نژاد در جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، لازمه حمل و نقل عمومی شهر یزد را یک تحول ریشه ای دانست که باید درخصوص آن تصمیم گیری قطعی صورت گیرد.

شهردار یزد در این جلسه با بیان اینکه ما باید در یزد حمل و نقل ریلی داشته باشیم یا نداشته باشیم یا اینکه تکلیف ما در مبحث حمل و نقل حومه ای چیست؟  یادآور شد: تنها شهری که در کشور حمل و نقل حومه ای دارد اصفهان است، اما پیشرفتی که در این مدت محدود، در یزد اتفاق افتاده در طول 10- 15 سال گذشته در اصفهان انجام نشده و کارها به جد در حال پیشرفت است.

جمالی نژاد همچنین گفت: متأسفانه، اتوبوسرانی در شرایط بدی قرار گرفته و با گران شدن مجدد اتوبوسها کار بسیار سختی در پیش داریم.


سایت خبری یزد فردا