زمان : 03 مهر 1396 - 22:17
شناسه : 140250
بازدید : 9436
مسجد علیای نعیم آباد یزد مسجد علیای نعیم آباد یزد

مسجد علیای نعیم آباد         شماره ثبت ملّی  :   -

 

 

 

 

موقعیت مكانی :

یزدفردا:مسجد علیای نعیم آباد در ضلع جنوبی خیابان کاشانی ،محله نعیم آباد ( آبشاهی ) ،کوچه نعیم آباد قرار گرفته است.

 

بانی

 

 نام بانی این مسجد در هیچ یك از مكتوبات مورخین یزد نیامده است .

 

 

منابع تاریخی

 

   در هیچ یك از كتب تاریخی یزد ، نامی از مسجد مذكور به میان نیامده است ؛ اما با توجه به شواهد معماری موجود می توان گفت مسجد علیا پیش از ویرانی ، از گرمخانه و تابستانخانه تشكیل شده بوده است . پوشش داخلی آن اندودی از گچ بوده و نیز فاقد تزئینات و صحن بوده است . نمای خارجی و پشت بام آن كاهگلی ، درب ورودی چوبی و محراب آن گچكاری شده بود .

 

 

مشخصات بنا

 

   در حال حاضر مسجد قدیمی ویران شده و جای آن مسجد نوسازی حدودا مشابه سبك قدیمی ساخته شده است . مسجد امروزی علیای نعیم آباد ـ كه به نام مسجد ولیعصر ( عج ) نامیده می شود مشتمل برگرمخانه ، تابستانخانه، گنبد و مقصوره می باشد . درب های ورودی بنا یكی از سمت جنوب غربی و دیگری از سمت جنوب شرقی می باشد .

    تابستانخانه مسقف به طاق و تویزه با قد پای بلند و قوس جناغی می باشد كه از شش ستون قطور تشكیل شده است . ازاره ستونها حدوداً تا یك متر ارتفاع، از سنگ یكپارچه و بدنه آن از كاشی ختائی با نقوش گل و بوته اسلیمی پوشیده شده است . پوشش داخلی گرمخانه و تابستانخانه ، ازگچ و ازاره گرمخانه و تابستانخانه حدوداً تا یك متر از سنگ پوشیده شده است .

آهیانه گنبد آجری وبرگریو آن به خط ثلث كتیبه شده است . در ضلع جنوبی تابستانخانه ، تقریباً تا ارتفاع یك متر ، از سنگ یكپارچه پوشیده شده و بدنه آن از كاشی معرق ، با نقوش گل و بوته اسلیمی و رسمی بندی ، كاشی كاری شده و بر پیشانی آن به خطوط ثلث و بر تفرنجی های كاشی ، اسماء خدا حك شده است .

    كف مسجد با موزائیك مفروش شده است . گرمخانه مسقف به طاق و تویزه با قد پای كوچك ، دو افشكوبه ( كمرپوش ) ، ستونهای قطور با سنگ یكپارچه ، كاشی ختائی و نقوش گل و بوته اسلیمی می باشد .

   زیلوهایی در مسجد وجود دارد كه بر روی یكی از این زیلوها عبارت : « سنه1258 هجری قمری ( عهد محمد شاه قاجار ) عمل علیرضا میبدی » و بر زیلوی دیگر ‹‹ مسجد علیا حومه دارالعباده » نوشته شده است .

 

 

كتیبه های تاریخی

 

در حال حاضر اثری از هیچ نوشته یا كتیبه ای در بنای مذكور ملاحظه نمی شود .