زمان : 30 Tir 1384 - 12:09
شناسه : 12
بازدید : 4391
مردادماه كارمندان يك ساعت زود تر شرع بكار كنند مردادماه كارمندان يك ساعت زود تر شرع بكار كنند

به نام خدا

با توجه به گرماي شديد هوا و با عنايت به رفاه مردم در مراجعه به دستگاههاي اداري و نيز كاركنان دولت ،صرفه جويي در هزينه ها و مصرف آب و برق و همچنين تقويت فرهنگ سحر خيزي و نشاط كاري پيشنهاد استاندار محترم اين است كه در ماه مرداد ساعت كار اداري يك ساعت زود تر شروع شود.

چنانچه اين پيشنهاد در نظرسنجيها راي بياورد از اول مرداد به اجرا در مي آيد

 

 

نظر كاربران محترم

  عقيلي .                                                                                   

فكري هم براي مهد كودكها و سرويس اياب و ذهاب عمومي مردم جهت رفتن به اين ادارات بكنند مچكرم

  

 

 

 

 دهقان                                                         

  :

بنده اطلاع دارم که در آخرین ساعات روز پنجشنبه با توجه به نظر سنجیهاو... قرار شداین پیشنهاد اجرا نشود خواهشمند است به اطلاع همشهریان عزیزبرسانید  

 

        هاتف يزدي                                                     

اقايان  فكر خودشان را كرده اند.فكر اندسته از كارمندان  كه بايستي از شهرستانها خود را به محل كارشان برسانند  نكردند و انطرف قضيه هم ارباب رجوع هاي محترم كه هميشه همه سنگشان را به سينه ميزنند  با چه امكاناتي خود را به ادارات برسانند و حال كه اقاي استاندار محترم گرما را حال از چه طريقي لمس كرده اند.بهتر است فكرهاي واجب تر از قبيل كاهش هزينه برق كه استان هرمزگان كه هميشه يك درجه هوا خنك تر از يزد است بهره مي برد بكنند . و با توجه به اينكه وزير نيرو يزدي و رئيس جمهور هم يزدي بودند ولي بنظر ميرسد مشغله زياد مقامات و نمايندگان استان انقدر زياد است كه اين مسائل را فراموش كرده اند و حال كه مكاني براي در د دل پيدا كرديم از مسئو لين محترم سايت يزد فردا خواهش ميكنم بحث هايي مثل همين هزينه برق كه بنا حق يزدي ها متحمل ان هستند و هزينه اب كه بخاطر اب زايند ه رود  كه اخرش معلوم نيست كجاي شهر اب زاينده رود مصرف مي كنند كه همه شهر بايستي هزينه انتقال اب را بدهند و ايا كاركنان شهر يزد بابت اين خدمات گرانتر از جا هها ي ديگر در يا فتي بيشتري دارند . اميد است مقامات محترم فكري نمايند كه كار گران شركتي كه درامد حداقل دارند هم بتوانند اجاره منزل و هزينه اب و برق و ...كه نمي توان مصرف نكرد را بپردازند