کلمات کلیدی: جلالی حسین

انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0
Iran, Islamic Republic of
None

توضیح سردبیر یزدفردا :خدایا پناه می بریم به تو که خود دانا تر از همه هستی به فطرت انسانها البته همه دوستان من می دانند حقیر خود را در حد تعریف و تمجید کمتر از اینها هم نیستم و خدا کمک کرده تا با استفاده از دوستانی که اگر قرار باشد نام آنها را ببرم باید به اندازه تمام نزذیک به 15000 صفحه یزدفردا صفحه گذاشت و برای یک یک آنها از خوبیها و هنرشان نوشت . شاید هم بفرمایید پس چرا منتشر کردید قطعا استاد محمد علی وزیری با همراهی خود با یزدفردا بیش از حقیر در یزدفردا حق دارد واین اجازه که مطلب ایشان را منتشر نکنیم نداشته ایم و البته از اینکه ایشان حقیر را تمجید کنند قطعا به خود می بالم اما نه اینکه خود را لایق این تمجیدها بدانم و تنها از جهت ذکر خیر همراهانمان که قطعا قابل تمجید هستند منتشر شد

محل درج آگهی شما