نهمین عنوان کتاب بین‌المللی منتشر شده از بیژن دواز است.

به گزارش یزدفرداروابط عمومی دانشگاه یزد اعلام کرد: بیژن دواز استاد ممتاز دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد و از صاحبنظران و پیشروان گرایش جبر در دنیا، کتابی تحت عنوان " Hypergroup Theory" با همکاری پرفسور لئوریانو فوتئا از کشور رومانی را به چاپ رسانیده است.

به گزارش دریافتی از معاونت پژوهشی دانشگاه یزد، این کتاب که از سوی انتشارات معتبر ورد ساینتیفیک World Scientific Publishing Co.)) به چاپ رسیده، نهمین عنوان کتاب بین‌المللی منتشر شده از دکتر بیژن دواز است.

کتاب "" Hypergroup Theory مطالعه به روز از ابرگروه‌ها را ارائه می‌دهد که در ۱۲ فصل ساختار یافته است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا