محسن اختياري

ديوار كوتاه معلمين حق التدريس ديگر آنقدر كوتاه شده كه حتي خود مسئولين مربوطه هم از آن شگفت زده اند و بر آن اذعان دارند ، اما دريغ از يك قدم مثبت .

معلمين حق التدريس كه بعضا با سابقه هاي بالاي پانزده سال در مجموعه عريض و طويل وزارت آموزش و پرورش بار عظيمي از مسئوليت آموزش و تربيت فرزندان اين مرز و بوم را بر دوش مي كشند در شرايطي مشغول كارند كه هر شخص منصفي كه از شرايط آنها آگاه مي شود انگشت به دهان مي ماند . در شرايطي كه ميزان كار اين عزيزان مظلوم با ديگر پرسنل آموزشي آموزش و پرورش يكسان و حتي بعضا به دليل برخي مسائل از جمله عدم برخورداري از معلم ورزش حجم كاريشان بيشتر هم مي باشد ، آنهم بعضا با سابقه هاي بالاي  ده پانزده ساله و در شرايط اقتصادي فعلي كه كمر فيل را هم مي خواباند ! هنوز حقوق  يك ميليوني !! دريافت مي كنند ، و اين در شرايطي است كه بسياري از اين عزيزان متاهل و داراي زن و بچه مي باشند . مضاف بر اينكه در تعطيلات تابستان هم حقوق ندارند ! و به تبع آن حق بيمه هم ندارند ! .

اما بشنويد از اينكه  " هر دم از اين باغ بري مي رسد " ؟! . اخيرا تصميمي اتخاذ گرديده مبني بر اينكه در همان ماههايي از سال هم كه حق بيمه دارند ، بجاي حق بيمه سي  روزه ، حق بيمه بيست و دو روزه برايشان رد شود ؟!

اما دليل اين تصميم گيري بسيار منصفانه و عادلانه !! هم بسيار جالب است ! چرا كه با توجه به اينكه حقوق اين عزيزان مظلوم بسيار پايينتر از حداقل حقوق قانون كار يعني حدودا يك ميليون و ششصد هزار تومان است ، بنابراين بجاي آنكه حقوق اين قشر ضعيف و مظلوم را افزايش دهند و حداقل به حداقل حقوق برسانند ، تدبيري بسيار عاقلانه تر انديشيده اند ! و راهي بسيار عادلانه تر برگزيده اند ! و آنهم اينكه تعداد روزهاي حق بيمه شان را از سي روز به بيست و دو روز كاهش داده اند ؟!!

بماند كه ناگفته ها در خصوص مظلوميت اين قشر فرهيخته و متعهد و مظلوم و بي ادعا از جمله بحث پر طول و دراز استخدامشان مثنوي هفتاد من است وبسياري از آنها را پير و كور و بعضا عصبي نموده و در جاي خود بايد به آن پرداخت ، اما قضاوت عادلانه و منصفانه در خصوص تصميم هوشمندانه اخير را به دوستان مخاطب و بخصوص مسئولين گرانقدر وا مي گذاريم .

                                                                                            محسن اختياري

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا