پيشرفت 45 درصدي ايستگاه هاي پمپاژ آبرساني به بهابادعمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار آبرساني به بهاباد به پيشرفت فيزيكي 45 درصد رسيد .

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان يزد : ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك و دو با هزينه اي بالغ بر 20 ميليارد ريال و ايستگاه هاي پمپاژ  شماره سه و چهار با هزينه اي بالغ بر21 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي در حال ساخت مي باشد .

 هريك از اين ايستگاه هاي پمپاژ شامل 3 پمپ مي باشد كه توانايي پمپاژ  46 ليتر آب بر ثانيه ، به مخازن بالا دست خود را دارد .

برچسب‌ها : اجتماعیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران