دراین جلسه با رای اعضای شورای شهر عزیزی با8 رای شهردار منتخب شورای شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا