دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بافق مهارت های ارتباطی را فرا گرفتند
کارگاه آموزشی "مهارت های ارتباطی" با حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد.
با هدف آشنایی و تقویت راههای ارتباطی کارگاه آموزشی " مهارت های ارتباطی " ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد.
طیبه کارگران مدرس و مشاور اجتماعی و فرهنگی در این دوره آموزشی مبانی علم ارتباطات را برای دانشجویان تشریح نمود و با تاکید بر شیوه های مناسب ارتباطی خواستار توجه بیشتر دانشجویان و جوانان به سیره و روش اسلامی در جامعه شد.
بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از ارتباطات ناسالم بخش دیگری از این کارگاه آموزشی بود که با استقبال دانشجویان مواجه گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران