سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

انتشار گزارش دریافتی هیئت مدیره دوره هشتم در دوره تصدی مسئولیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزدهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، با هدف شفاف سازی،گزارش دریافتی مالی در دوره تصدی خود از اول آبان تا پایان اسفند سال 97را منتشر کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد،در این گزارش علاوه بر انتشار تعداد جلسات و ساعات کارکرد، کل دریافتی هر یک از اعضای هیئت مدیره، درج گردیده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران