تغذیه کوهریگ در اولیت کار شوارای شهر مهریز است رئیس شورای شهر مهریز گفت: تغذیه کوهریگ نیاز به اعتباری بیش از یک میلیارد تومان در اولیت کار شورای شهر و شهرداری مهریز قرار دارد.

مهدی زارع رئیس شورای شهر مهریز در بازید از منطقه تفرجگاه غربالبیز و کوه ریگ گفت: تغذیه کوهریگ نیاز به اعتباری بیش از یک میلیارد تومان و هزار کامیون در اولیت کار شورای شهر و شهرداری مهریز قرار دارد.

وی ادامه داد: این تغذیه و ریگ ریزی باید طبق اصول کارشناسی انجام به صورتی که از جریان باد تغذیه شود

زارع تصریح کرد: خدمات ویژه نورز در تفرجگاه کوهریگ نصب پایه های روشنایی و کاشت گل های فصلی در این محل است

این مسول ضمن بازدید از منطقه تفریحی غربالبیز گفت: اولیت کاری این تفرجگاه برقراری امنیت و نظافت آن است

وی ادامه داد: غرفه های ویژه ای در منطقه غربالبیز با همکاری دهداری و بخشداری شهرستان مهریز با قرار داد ۲۰روزه در این منطقه تدارک دیده شده است

زارع افزود: چنانچه این غرفه ها با استقبال همشهریان و مسافران داخلی و خارجی روبرو شود به طور دائمی در این تفریجگاه احداث می شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا