مجتبی داداشی بازداشت شد/حکم حبس علیرضا بدری صادر شددانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری درپی انتقاد به نظام بازداشت شد


مجتبی داداشی بازداشت شد/حکم حبس علیرضا بدری صادر شد

مجتبی داداشی دانشجوی ترم ۸ علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در روز چهارشنبه ۲۴بهمن ماه به دادسرای عمومی شهر سبزوار احضار و پس از بازداشت به نقطه نامعلومی برده شده است.
این دانشجوی اهل سبزوار چندی پیش با منتشر کردن یک نوار ویدئویی نسبت به نظام انتقاداتش را گفته بود.
طبق اخبار واصله او پس از دستگیری دست به اعتصاب غذا زده است.
یکی از نزدیکان او گفته است :
روز سه‌شنبه احضاریه‌ای به دست مجتبی داداشی رسید با مضمون اینکه ؛ظرف ۵ روز به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار مراجعه کند.
او روز چهارشنبه به دادسرا مراجعه کرد
به همین دلیل وی روز چهارشنبه به دادسرا مراجعه کرد

برچسب‌ها : سیاسیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران