به گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، تعداد 25 سند از تصاویر ، روزنامه ها و اسناد  انقلاب در  دانشکده حضرت رقیه یزد به نمایش گذاشته شد. این اسناد شامل تصاویری از روزنامه های قبل و بعد از انقلاب،  نامه نگاری های شهربانی و ساواک است.

این نمایشگاه از روز دوازدهم بهمن ماه در دانشکده حضرت رقیه یزد برپا شده است و تا بیست و دوم بهمن ماه ادامه دارد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا