دورهم‌آیی سلاطین و ماجرای سوراخ‌کَن‌هازبان دراز هفته نامه آيينه يزد

خوانندگان عزیز کافی است اخبار یکسال گذشته را بخوانید سپس تعداد سلاطین دستگیر و معدوم شده و سپس سوراخ‌های ایجاد گردیده را بشمارید آن وقت شاید با من زبان‌دراز هم نظر شوید ولی مشکل من قانع کردن سلطان‌الآیینه برای نامگذاری است که مو را از ماست می‌کشد. صبح باید بروم انتهای زیرزمین دست چپ جلو میز فلزی 70/0×20/1 متری بایستم و سند بیاورم لذا همین‌جا باهم می‌شماریم: سلطان ارز، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان پوشک، سلطان میلگرد، سلطان ترامادول، سلطان دارو و نایب‌السلطان شکر! و سلطان شیشه، ببخشید این با اون شیشه و آیینه فرق می‌کند اما سوراخ‌ها را بشمارید سوراخ در زیر لوله پالایشگاه نفت با فلکه 4 اینچی، سوراخ زیر بانک مرکزی که سکه و ارزها را می‌برند، ایجاد سوراخ در سایت مربوط به سفارش خودرو در وزارت صنعت، سوراخ در صندوق ذخیره فرهنگیان، سوراخ در شبکه بانکی و وام، سوراخ نه ببخشید باید بگویم تونل در گمرکات و اسکله‌هایی که همه می‌دانیم ولی زبان‌دراز نمی‌تواند بگوید و... خلاصه امیدوارم مستندات دلایل زبان‌دراز برای تغییر نام کافی باشد البته شما خوانندگان محترم که قبول بفرمایید نمی‌دانم آیا سلطان‌الآیینه هم به طوع یا اکراه و به خاطر گل روی شما ایرادی نمی‌گیرد! بدان امید که بگوید قبول است...!!

زبان‌دراز
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران