کسب رتبه اول رادیو یزد در جشنواره ایران ساختمریم تقی زاده در جشنواره ملی ایران ساخت رتبه اول را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد  ، رتبه اول جشنواره ملی ایران ساخت به اثر رویش از معاونت صدای مرکز یزد تعلق گرفت.

 

در این جشنواره در بخش شنیداری و در بین بیش از چهارصد اثری که به دبیرخانه جشنواره رسیده، فقط سه اثر حائز دریافت رتبه شدند که رتبه های اول (رادیویزد) و دوم (خراسان جنوبی) به رادیوهای مراکز استانها تعلق گرفت..

 

 حوالی ده درصد از آثار ارسالی، تولید همکاران رادیو یزد بوده است.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران