سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد دفاتر طراحی مهندسی را ساماندهی می کنددر دیدار مسئولان انجمن صنفی دفاتر مهندسی و شرکت ها با رئیس و تنی چند از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان چگونگی ساماندهی دفاتر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه مهندس عالم زاده رئیس و دیگر اعضای انجمن صنفی دفاتر مهندسی در گزارش های خود به بیان مشکلاتی چون عدم تمدید پروانه برخی دفاتر، پیامدهای دو نقشه ای بودن ساختمان های دارای پروانه برای دفاتر و کاهش ارجاعات کار پرداختند. تاکید بر سهمیه بندی دفاتر و مهندسین با توجه به کم بودن نقشه در یزد از خواسته های انجمن دفاتر بود
در این جلسه دکتر سالاری با اظهار اینکه دفاتر مهندسی می توانند به صورت مجموعه هایی فراهم آمده از مهندسان رشته های تخصصی ساختمان، خدمات موثری در زمینه های طراحی ارانه دهند، افزود: ساماندهی و امتیازبندی دفاتر و ارجاع کار به آنها به صورت سیستمی از مهمترین ضرورت هاست و متقابلاً سازمان انتظار دارد دفاتر یا سرعت عمل و دقت نظر، طرح های ارجاعی را به انجام برسانند.
در ادامه پس از رایزنی حاضران در مورد برنامه های پیشنهادی، مقرر شد نشست هم اندیشی هیئت مدیره و مسئولان دفاتر مهندسی در نیمه اول دی ماه به دعوت سازمان برگزار شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران