١٨٠٠ كيلوگرم گوشت گرم در مهريز توزيع مي شودخلفايي رئيس اداره صنعت معدن تجارت مهريز از توزيع گوشت منجمد گوساله خبرداد

خلفايي گفت ١٨٠٠ كيلوگرم گوشت گوساله منجمد در روز چهارشنبه ٩٧.٠٨.٢٣ خبرداد

خلفايي افزود اين گوشت در فروشگاه هاي  ذيل توزيع خواهد شد 

رفاه ،قائم،هزارپیشه،15خرداد و مرغ و ماهی منصوری

درپايان رئيس اداره ص.م.ت مهريز گفت اين گوشت ها به نرخ٢٨٥٠٠ تومان توزيع مي شود
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران