مدیرکل راه و شهر سازی استان یزد خبرداد:

الزام ثبت اطلاعات کلیه مهندسان در سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسیاز ابتداي آبان ماه سالجاري كليه ي مهندسين استان يزد كه درخواست صدور ، تمديد ، ارتقاء و تغيير در پروانه اشتغال بكار حرفه مهندسي دارند ، بايستي نسبت به ثبت اطلاعات و مدارك خود در سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بكار حرفه مهندسي اقدام نمايند .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی  استان یزد  دکترنقصان محمدی تاکید کرد : در راستاي عملي نمودن منشور حقوق شهروندي و شفافيت در امور و توجه به الكترونيكي نمودن فعاليت هاي اداري و تسهيل در امور شهروندان و مراجعان ، اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان يزد ازچند سال گذشته طراحي و اجرايي نمودن دو سامانه جامع نظارت عاليه و سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي  را در دستور كار خود قرار داده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد، مراحل اوليه طراحي هر دو سامانه انجام و سامانه جامع نظارت عاليه از 2 سال پيش اجرايي و سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي نيز پس از طي مراحل اوليه ، از ابتداي مرداد ماه سالجاري بصورت آزمايشي جهت صدور پروانه اشتغال بكار حرفه مهندسي بكار گرفته شد و پس از طي مرحله آزمايشي به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ گردیدکه از ابتداي آبان ماه سالجاري كليه ي مهندسين داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي ، جهت صدور ، تمديد ، ارتقاء و تغيير در پروانه اشتغال بكار حرفه مهندسي خود ملزم به ثبت اطلاعات و مدارك مورد نياز در سامانه مذكور به آدرس  WWW.YAZDPEK.IR ميباشند .

وی در پايان از تلاشهاي معاون   باز آفريني شهري و مسكن و معاون شهرسازي و معماري و همچنین رئیس و كارشناسان اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان این اداره کل تقدیر وتشكر  نمود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران