در هفت ماه گذشته بیش از سه میلیارد تومان به خط انتقال آب یزد خسارت وارد شده استبه گزارش خبرنگاران جوان محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد به تعرضات متعدد از اسفندماه ۹۶ تا به حال اشاره کرد و گفت: تعرضاتی که در هفت ماه گذشته به خط انتقال آب از اصفهان به یزد شده بیش از سه میلیارتومان خسارت برای استان داشته است که متاسفانه در جریان این تعرضات ۸۳ هزار مترمکعب معادل سه هزار و ۴۵۰ تانکر آب هدر رفته است.

جوادیان زاده با اشاره به کیفیت آب استان گفت: آب استان یزد کیفیت مناسبی از لحاظ شیمیایی ندارد و‌ ای سی آب نیز از هزار و ۱۰۰ به دو هزار درحال افزایش است که مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه با قاطعیت با چاه‌های غیرمجاز برخورد می‌کنیم اظهارداشت: در حال حاضر با کمبود امکانات و پیچیدگی کار متخلفین روبرو هستیم و برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز کوهستانی باید شاکی خصوصی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد بیان کرد: به دلیل سنگین بودن هزینه‌ها از بارورسازی ابر‌ها معذوریم و در تلاشیم که این مشکل نیز رفع شود.

برچسب‌ها : عمومیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران