کسب عنوان موفق‌ترین پایگاه در جشنواره مالک اشتر استان یزدبا اهداء لوح‌های جداگانه ای به فرمانده و مدیران پایگاه مقاومت شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد، از آن به‌عنوان موفق‌ترین پایگاه در جشنواره مالک اشتر استان یزد قدردانی شد.

 

از سوی فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در وضعیت و عملکرد سال ۱۳۹6 توسط کارگروه‌های تخصصی، پایگاه مقاومت شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد به‌عنوان موفق‌ترین پایگاه مقاومت بسیج کارمندی در سطح سپاه الغدیر استان یزد معرفی شد.

 

شایان‌ذکر است، این جشنواره همه‌ساله در راستای ایجاد زمینه رشد و ارتقاء دانش فرماندهان و مدیران و با هدف تحول و تعالی در نظام مدیریت فرماندهی و نهادینه‌سازی اشراف فرماندهان بر یگان‌های تابعه برگزار می‌شود.

 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران