انتصاب بازرسان ماده ۹۰و۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورطی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ناظر ارشد و بازرسان ماده ۹۰و۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع سلامت اداری و صیانت این سازمان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، عزت اله اردشیری، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان به عنوان ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت این سازمان، سعید امانی، مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی، حسن کشاورز جوبنه، سرپرست دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای، شکر اله جمالی، سرپرست حوزه حقوقی و حبیب عرفان منش، کارشناس معاونت آموزش به عنوان بازرسان این کمیته از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و رئیس این سازمان منصوب شدند.

انجام بازرسی های لازم با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع ماده 91 قانون خدمات کشوری( رشوه خواری، سوء استفاده از مقام اداری و ...) و رعایت بی طرفی و امانت داری از موارد مورد تأکید در احکام یاد شده است.

بنابراین گزارش، کمیته سلامت اداری و صیانت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، احکام قانون مدیرت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری فعالیت می کند.

بنا بر این گزارش، تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه، تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم، بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه، راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم و  تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع از جمله وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم است.

براساس این گزارش: تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و رهبری استقرار آن، بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان، تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری، سنجش و آسیب شناسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات و راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن از دیگر وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران