معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد:20 برنامه اصلاحی اولویت بندی شده تا پایان سال جاری اجرائی می شودمعاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از اجرای 20 برنامه اصلاحی الویت بندی شده این سازمان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، دکتر پاک سرشت با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به معنای واقعی مظلوم واقع شده و خدمات آن دیده نمی شود، گفت: این سازمان می تواند در کشور تحول آفرین باشد، تمام تلاش تیم مدیریتی این سازمان بر این است که این این خلاء ها و کمبودها رفع شود.

وی لازمه وارد شدن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به یک مسیر جدید را جبران کردن خلاء ها و کمبود ها دانست و گفت: 20 برنامه اصلاحی اولویت بندی شده این سازمان را تا پایان سال اجرایی می کنیم.

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مشکلات حال حاضر را عدم ورود این سازمان به چرخه تغییرات دانست و اظهار داشت:  تغییرات زیادی در همه این سال ها اتفاق افتاده است ولی سازمان متناسب آن تغییرات وارد این چرخه نشده و در حاشیه این تغییرات قرار گرفته است و برخی از مشکلات حال حاضر از این ناحیه است.

وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که ما دقیقاً در شرایطی در ضرورت اعمال این اصلاحات قرار گرفتیم که هم محدودیت هایی داریم و هم جامعه بیش از پیش به خدمات ما نیاز پیدا کرده است.

دکتر پاک سرشت با بیان اینکه ما در ویترین خدمات آموزشی دولت قرار گرفته ایم و هر جا حرف از اشتغال و سرمایه گزاری به میان بیاید به آموزش فنی و حرفه ای  نگاه می کنند، افزود: به جرأت می توانم بگویم این توان و این آمادگی به بیشترین میزان برای اینکه آموزش در مسیر توسعه قرار بگیرد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وجود داشته و دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای به جامعه نفع رسانده و فایده داشته است؛ آموزش های فنی و حرفه ای بوده است، گفت: در گام اول نهاد های تصمیم ساز باید بدانند که هم اکنون کلید حل این مسائل در آموزش فنی و حرفه ای است و اگر اقتصاد دانش بنیان، تحول درون زا، توسعه متوازن و یا نگاه سرمایه گذاری را پیگیری می کند کانون اصلی آن آموزش فنی و حرفه ای است.

وی با بیان اینکه از آموزش، علم و دانایی در ذهنمان بوده است و نه توانایی، گفت: در دنیای امروز آموزش های مهارتی یک استراتژی توسعه است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یک بعد از فقر را فقر مهارتی دانست و افزود: در گام دوم آموزش فنی و حرفه ای را  به جامعه بشناسانیم و بخشی از فقر مهارتی که در جامعه وجود دارد، از همین عدم شناسایی است.

دکتر پاک سرشت سرمایه گذاری واقعی را سرمایه گذاری در حوزه آموزش دانست و گفت: سرمایه نسل آینده مهارت است که نتیجه عدم توجه به این موضوع نگرانی هایی را برای نسل آینده ایجاد می کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تأکید کرد: استراتژی ارتباطی ما باید مبتنی بر توانمند سازی درونی و معرفی برند آموزش های مهارتی باشد.

وی مدیریت را در دنیای امروز واکنش متناسب به شرایط محیطی دانست و در خطاب به رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای گفت: هر کدام از شما در محیطی قرار گرفته اید که محیط عملکرد شما است و محیط بیرون شما مجموعه ای از گروه های هدفی است که در آن جغرافیا به طور بالقوه مصرف کننده و متقاضی آموزش های شما هستند.

دکتر پاک سرشت با بیان اینکه آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که باید از خودمان سؤال کنیم که آیا آموزش هایی که ارائه می دهیم، آموزش های مورد نیاز جامعه است؟ افزود: هر یک از مدیران مراکز ما اگر با این نگاه و به عنوان یک استراتژیست آموزشی واکنش نشان دهند به محلی گرایی که یک اصل جدی در سیاست گذاری دنیا است؛ پایبند بوده ایم، ما باید به این سمت برویم و از نظر من واحد عملیاتی فعالیت سازمان، مدیران و رؤسای مراکز هستند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران