82 نفر از کارشناسان پهنه جدید الاستخدام سازمان جهاد کشاورزی یزد ، آموزشهای مهارتی و عملی لازم برای افزایش راندمان شغلی را در طول 10هفته فرا می گیرند.این کارشناسان در 6 گروه شامل شهرستان ابرکوه در گروه اول به تعداد 13 نفر ، شهرستان های بافق و بهاباد در گروه دوم به تعداد 8 نفر ، شهرستان های اردکان و میبد در گروه سوم به تعداد 13 نفر ، شهرستان های اشکذر و یزد در گروه چهارم به تعداد 16نفر، شهرستان های تفت و مهریز در گروه پنجم به تعداد 18 نفرو شهرستان های هرات و مروست به تعداد 14 نفر تقسیم بندی شده اند. اولین دوره آموزشی به میزان 48 ساعت از دهم شهریور لغایت پانزدهم شهریور، شامل دوره های مدیریت امور اراضی تحت عناوین : شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز و نحوه دریافت مجوز، مفاد قانونی لازم برای پاسخ به استعلام ثبتی و اصلاحات ارضی، نحوه تکمیل فرم های نظارت بر اراضی واگذاری و مجوزها در حال برگزاری می باشد. 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا