بلوار نصر که میدان دروازه قرآن را به کمپ های کویری گردشگری وصل می کند با اعتباری بالغ بر نه میلیارد ریال ساماندهی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد ساماندهی بلوار نصر با اعتباری بالغ بر نه میلیارد ریال، شامل تعویض و نصب  سنگ جدول رفوژ میانی و باغچه های مجاور، اصلاح هندسی ورودی و ساماندهی بریدگی ها، باپیشرفت فیزیکی 35 درصد در حال انجام می باشد.

شایان ذکر اینکه بلوار نصر به طول پنج کیلومتر، دروازه قرآن را به کمپ های کویری گردشگری وصل می کند و در طول مسیر خود، دسترسی به اکو پارک نیز برقرار می سازد.

در این پروژه،  نخاله برداری و زیر سازی بلوار نیز به طول سه کیلومتر به انجام می رسد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا