آغاز ساماندهی میدان سید حسن نصرا... و تبدیل آن به چهارراهعملیات ساماندهی میدان سیدحسن نصرا... و تبدیل آن به چهارراه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 210 میلیون ریال آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد از پانزدهم مردادماه، ساماندهی میدان سیدحسن نصرا... به منظور رفع گره ترافیکی آن آغاز شد.

این میدان که در محل تقاطع بلوارهای امیرکبیر، پروفسور حسابی، آتش نشانی و گلستان قراردارد به چهارراه تبدیل شده و با احداث راستگرد و نصب چراغ راهنمایی اصلاح می شود.

اعتبار مورد نیاز این پروژه بالغ بر پنج میلیارد و 210 میلیون ریال می باشد که با پیمانکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد در حال اجرا است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران