انتصاب مدیر پروژه هوشمندسازی صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری یزددر راستای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه های ساختمانی، مجتبی فرهمند که هم اکنون سمت معاون شهرسازی و معماری را در شهرداری یزد بر عهده دارد به عنوان مدیر پروژه هوشمندسازی صدور پروانه های ساختمانی منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد، در راستای تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر، درخصوص سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه های  ساختمانی و تسهیل آن و همچنین تعیین متولی برای رفع موانع موجود و ایجاد هماهنگی بین بخشی، مجتبی فرهمند با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه هوشمند سازی صدور پروانه های ساختمانی معرفی شد.

مهدی جمالی نژاد شهردار یزد در ابلاغ مدیر پروژه هوشمند سازی صدور پروانه های ساختمانی بر بهره گیری از دانش و امکانات موجود، با حداکثر سرعت و توان در راستای پیشبرد پروژه و تسهیل فرآیندها تأکید کرده است.

شایان ذکر اینکه مجتبی فرهمند مسئولیت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد را نیز عهده دار می باشد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران