روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد

برگزاری دوره آموزشی با عنوان " رهبری تحول در سازمان ها"روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد برگزاری دوره آموزشی با عنوان " رهبری تحول در سازمان ها"

دوره آموزشی با عنوان " رهبری تحول در سازمان ها" با حضور 120 نفر از مدیران سازمان جهاد کشاورزی به مدت 9 ساعت از ساعت 8 لغایت 12 روز پنجشنبه مورخه 97/4/14 در محل سالن همایش شهید بهشتی سازمان جهاد کشاورزی یزد برگزار گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران