بازديد مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از كانون خيرين يزد بهزيست و مجتمع كارگاهی توليدی حمايتی غديرمديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری يزد در راستای بررسی وضعيت اشتغال توانخواهان و افراد تحت پوشش نهادهای حمايتی از دو موسسه كانون خيرين يزد بهزيست و مجتمع كارگاهی توليدی حمايتی غدير بازديد کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "فخرالسادات خامسي هامانه" در اين بازديد‌ها نحوه خدمت رساني در حوزه اشتغال زايي و درآمدزايي معلولان، توانخواهان و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي استان و نيز برگزاري كارگاههاي آموزشي مددجويان را مورد بررسي ‌قرار داد.
وی وجود چنين مراكزي را در بازتواني و استقلال اقتصادي و اجتماعي معلولان و مددجويان امري موثر و ضروری دانست و ضمن تقدير از خيرين و فعالان در اين حوزه ، بر رعايت حقوق توانخواهان و مددجويان و توجه به مقوله هايی مانند پوشش بيمه اي آنها تاكيد كرد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري توسعه و تقويت مراكز حرفه آموزي ويژه معلولان و نيز اقشاري مانند زنان سرپرست خانوار را از ضروريات استان دانست ‌و اظهار اميدواری كرد: با هم افزايي بيش از پيش دستگاههاي متولي و خيرين، گامهاي موثري در زمينه رفع موانع موجود برداشته شود.
خامسی هامانه در پایان سخنان خود گفت: در زمينه توجه به حقوق توانخواهان و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي نبايد از مقوله هایی مانند توانمندسازي اجتماعي ، آموزش و مهارتهاي زندگي غافل شوند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران