جلسه ستاد تسهیل شهرستان به ریاست سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس تشکیل شدجلسه ستاد تسهیل شهرستان به ریاست سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

این جلسه با حضور اعضای ستاد تسهیل در محل اتاق کار معاون استاندار و فرماندار ویژه برگزار شد.
در این جلسه طلائی مقدم تاکید کرد: با توجه به بخش نامه ها ودستور العملها وتاکیدات ریاست محترم جمهوری و استاندار  محترم نهایت مساعدت و همراهی با سرمایه گذاران صورت و تمام سعی در جهت حل مشکلات آنان بکار برده شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس افزود : فلسفه وجودی ستاد تسهیل ، راحتر کردن وتسریع نمودن در حل مشکلات واحد ها است و با توجه به اختیارات ویژه ای که دولت در ستاد تسهیل به اعضا داده است می بایست نهایت استفاده در جهت حل مشکلات اقتصادی واحدها و به تبع  آن رونق اقتصادی منطقه و شهرستان بکار گرفته شود.
در ادامه این جلسه مسائل مرتبط با شرکت طبس احیاء سپاهان و ایمیدرو مطرح و تصمیمات لازم در جهت تسریع در روند سرمایه گذاری اتخاذ گردید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران