سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

برگزاری جلسه 227 شورای مرکزی در یزددویست و بیست و هفتیمن جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور رئیس و اعضای اصلی و علی البدل شورا و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها روز 25 اردیبهشت در یزد برگزار می شود.

در این جلسه مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی گزارش امور جاری را ارائه خواهد کرد و به دنبال آن مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به عنوان میزبان به تشریح عملکرد و برنامه های این سازمان متبوع خواهد پرداخت.

گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در کمک رسانی به مناطق زلزله زده، بررسی نظام نامه کمیسیون ها و گروه های تخصصی شورای مرکزی ازدیگر محورهای دستور کار جلسه 227 شورای مرکزی خواهد بود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران