دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر تغییر کرددکتر محمدجواد کاظمی به عنوان رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حکم دکتر معصومه طباطبایی دبیر هیأت امناء استان یزد، آقای دکتر محمدجواد کاظمی مغستان، عضو هیأت علمی رشته میکروبیولوژی، به سمت رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منصوب شد. قبلا خانم دکتر سمانه صدیقی خویدک ریاست اداره پژوهش و فناوری واحد اشکذر را بر عهده داشت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران