رئیس جهاد کشاورزی خاتم:

کاهش ۲۵ درصدی تولید پسته در خاتممجتبی آغاز رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خاتم  با اشاره به اینکه پسته یکی از عمده ترین محصولات باغی شهرستان خاتم است، اظهار داشت: در حال حال حاضر سطح زیر کشت محصول پسته در این شهرستان ۲۰ هزار هکتار است که ۱۵ هزار هکتار از این میزان بارور است.

رئیس جهاد کشاورزی خاتم با بیان اینکه عملکرد محصول پسته در شهرستان خاتم هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است، عنوان کرد: با توجه به اینکه وضعیت بارآوری را در سال گذشته در باغ‌های شهرستان شاهد بودیم، امسال با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی محصول در باغ‌های این شهرستان مواجه هستیم.

وی بیان کرد: امیدوراریم تا پایان فصل برداشت پسته و فرآوری آن، حدود ۱۳ هزار تن پسته از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی خاتم ادامه داد: پسته تولید شده در شهرستان خاتم در ۵۵ ترمینال فعال این شهرستان فرآوری اولیه و بازارهای خارجی صادر می شود.

آغاز با اشاره به مشکلات باغداران پسته در این شهرستان یادآور شد: صنایع فرآوری خاصی در زمینه پسته در این شهرستان وجود ندارد و تنها فرآوری اولیه انجام می شود اما این پتانسیل وجود دارد که مجوزهای لازم را همراه با تسهیلات در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم تا این صنایع مرتبط با بخش کشاورزی احداث شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارقام مهم پسته در خاتم به طور عمده شامل اکبری، احمد آقایی، کله قوچی و در برخی موارد نیز اوحدی است، افزود: در حال حاضر بالغ بر ۵ هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی شهرستان خاتم، پسته تولید می کنند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران