محمد رضا علمدار یزدی از درمورد نحوه توزیع لاستیک سبک گفت: با توجه به دستورالعمل تدوین شده درخصوص توزیع لاستیک سبک تحت شبکه توزیع اینترنتی ، همشهریان متقاضی میتوانند جهت رویت و دریافت اطلاعات واحدهای فروش لاستیک به سامانه اینترنتی yazdlastik.ir مراجعه نمایند.

محمد رضا علمدار یزدی از درمورد نحوه توزیع لاستیک سبک گفت: با توجه به دستورالعمل تدوین شده درخصوص توزیع لاستیک سبک تحت شبکه توزیع اینترنتی ، همشهریان متقاضی میتوانند جهت رویت و دریافت اطلاعات واحدهای فروش لاستیک به سامانه اینترنتی yazdlastik.ir مراجعه نمایند.

رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد در خصوص شرایط دریافت لاستیک اظهار نمود: متقاضیان در صورت عدم دریافت لاستیک مرتبط به خودرو خود در یکسال گذشته ، با در دست داشتن کارت خودرو به واحد فروش لاستیک مورد نظر مراجعه کنند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا