عماد تشکری حزب پیشرو اصلاحات / من معقتدم انهايي كه مي‌گويند دولت نبايد كوچك بشود يك شعار دورغي بود كه با كلك آمدند به مردم گفتند آمريكا به عنوان كوچكترين دولت دنيا اگر بخواهيم حساب بكنيم در حوزه اختيارت و تفويض اختيارات كه پرسنل آمريكا 18 درصد، 5/ 11 درصد جمعيتش كارمند دولت هستند در صورتي كه ايران ما در بهترين شرايط بخواهيم بگوييم يا هنوز 4 درصد نشده پس اگر ما در واقع ساختار عملكردي دولت را درست بكنيم

یزدفردا "سجاد دهقان  :نشست دبیران  احزاب یزد با مهندس سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته انجام شد و در راستای بالا بردن روحیه گفتگو در بین جامعه تلاش شد تا این گفتگو ها پس از ضبط و پیاده کردن تمام آن اطلاع رسانی شود و امید واریم اگر ضعفی هست در ادامه آن را برطرف کنیم و از پیشنهاد دوستان هم استقبال می کنیم.

 

این نشست ها به همت خانه احزاب استان صورت گرفته که در چند بخش تقدیم دوستان می شودـ يك سؤال يك پرسشگر ديگه مانده آخرين پرسشگر است جناب آقاي عماد تشكري از حزب پيشرو اصلاحات در خدمتشان هستيم.

ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم من تند مي‌گويم كه

آقاي مهندس سازمانهايي كه به وجود مي‌آيند مراحلي كه اول به وجود مي‌آيند رشد مي‌كنند بالغ مي‌شوند بعد به پايداري مي‌رسند بعداز پايداري به مرگ منجر مي‌شود اين مراحل رشد سازماني به طور طبيعي است

ما سطحي از اصلاح‌طلبها و اصول‌گراها آن چيزي كه واقعيت داره اصولگرا از جناح راست كه زمان در واقع امام شروع مي‌شود كه مخالف ولايت فقيه هستند از سيستم حكومت منتقد هستند


مي‌آيد تا حامي رهبري مي‌شوند و در واقع اصولگراي جديد و اصلاح‌طلبان كه چپ از همان اول


سرسخت ولايت فقيه و اختيارات خاص براي رهبري تا بعد كه منتقد رهبري مي‌شوند و بعداز جنگ هم كم‌كم مي‌آيند در حاشيه و آن چيزي كه مانده بيشترين دوره‌اي كه يعني فقط يك دوره ما از اصولگراها دولت به معناي دولت را در اختيار داشتند شاخصاً اصولگراها راه برگشت را بسته و بدنه اصلاح طلبها گرايش پيدا مي‌كردند در دولت آقاي هاشمي بوديم در دولت آقاي خاتمي دولت آقاي موسوي عموماً چيز بوده ولي آنچيزي كه اتفاق افتاده ما عليرغم اين فضا و نظامي بوده كه در همه چيز ما دگرگوني ايجاد كرديم و خواستيم حرف جديد داشته باشيم عليرغم اينكه


در همه زمينه‌اي ما در واقع تحقيق را برانداختيم و حالا حسابهاي متفاوتي


حتي شده چند بار


قانون اساسي راي دادند و حزب كمونيست چين در راستاي


توسعه اقتصادي آن

حتي در واقع لوايح حزبيشون دادند تا بتوانند پيشرفت بكنند ما اين اتفاقات در كشورمان نيفتاده و بحثهايي مثل


كه اتفاق افتاده الان زياد

خصوصي‌سازي زيربناهاشون را در واقع

در انگليس كارخانه

تقريباً مجاني مي‌دهند به يك نفر طبق گذشت زمان آن شخص آن كارخانه را در واقع پويا مي‌كند و بنياد مي‌دهد و دولتها و در كشورمان هر روز كارخانه‌اي درست شده زيان داديم


برداشتند تقسيم كردند خودشان سهامش ونه در واقع كارگر جديد اضافه كردند نه اين باعث شده كه به درستي و خدمات بيشتري بدهد و به نظر مي‌آيد اگر قبول داريد كه شرايط جنگي هست دو سه تا تصميم جنگي هم بايد اتفاق بيفتد كه مي‌بينيم نمي‌افتد يعني به نظر مي‌ايد كه اكثر مسئولين كشور از نمايندگان مجلس حالا خود حضرتعالي و كلاً 99 درصد مجلس ودولت همه جز دهكهاي پردرآمد جامعه هستند و به همين دليل تصميمات را تصميماتي كه به نفع بدنه جامعه باشه گرفته نمي‌شود و اصلاً روش بررسي و بحث


را به دليل فاصله گرفتن از در واقع از سطح جامعه ديگه اصلاً


يا به هر حال چون فكر مي‌كنند كه تصميمات بايد به نفع جامعه باشد به زيان منافع اكثريت آرا و


سياسي است اتفاق نمي‌افتد پيشنهاد من اين است كه براي دو سه سال آينده من معقتدم انهايي كه مي‌گويند دولت نبايد كوچك بشود يك شعار دورغي بود كه با كلك آمدند به مردم گفتند آمريكا به عنوان كوچكترين دولت دنيا اگر بخواهيم حساب بكنيم در حوزه اختيارت و تفويض اختيارات كه پرسنل آمريكا 18 درصد، 5/ 11 درصد جمعيتش كارمند دولت هستند در صورتي كه ايران ما در بهترين شرايط بخواهيم بگوييم يا هنوز 4 درصد نشده پس اگر ما در واقع ساختار عملكردي دولت را درست بكنيم به جاي آن رانتهايي كه براي افراد خاص براي اشتغال دولت دارد مي‌دهد از دلار سهميه‌اي گرفته  تا وامهاي چند و چون كه در يزدش كه خبر داريم همه بالاخره كه به فلاني و فلاني داده شده يا فلان معاون استاندار پشت قضيه بوده يا فلان بازنشسته يا فلان افرادي اينها در واقع شيفت بشود زياني كه چه كارمند دولت چه دولت و اينها در واقع حقوق بدهد خيلي كمتر است در حوزه ماليات در واقع تمركز بشود واقعاً ماليات زير


دولت در وضعيت جنگي هستيم يك عده مردم طبقه پايين هستند بايد بجنگند و هزينه بدهند يا كلاً ماليات قشر درآمد زير


كامل حذف بشود يا ماليات پلكاني بشود و ماليات تمركز پيدا بكند برروي در واقع نقدينگي و درآمد ماليات توليد كاهش پيدا بكند و ماليات بر دارايي تمركز بكند چيزي كه به دليل بالا بودن داراييهاي افراد خيلي زياد است (چشم) در واقع شهرداري به نظر در بحث شهرداري بازهم انحصار و سهم‌بندي حاكم بوده اصلاً نظر نهايي گرفته نشده يعني خيلي افراد به هر حال ليستي در مقابل نظرشان شما و اقاي صدوقي و آقاي سفيد ليستي داديم از آن ليست هيچ وقت حاضر نشدند ازشان نظر پرسيده بشود خوب طبيعتاً ما هم فكر مي‌كنم كه چون مي‌دانستيم كه اكثر كساني كه خيلي ازدوستاني كه دعوت شدند در شهرداري يعني فكرشان اين بود كه باز هيئت

از قبل تعيين شده و

و بهانه و ظاهرسازي اين كار را كردند انتظار ميرود به عنوان نماينده با اين ظاهرسازيها در واقع مخالفت بشود بدنه جامعه الان كه من دارم صحبت مي‌كنم براي

هم شده خيلي دوست دارند

رد صلاحيت بشود اينهايي كه مردم با نهادهاي امنيتي ارتباط داشته باشند خيلي دوست دارند كه اين دو نفر هم رد  بشوند كه ماجرا هنوز ادامه پيدا بكند آقاي مهندس


گفتند جمع كن بحث نخبگان كه مطرح شد تعريف نخبگان را داريم كه نه معدل است نه درس است نه دانشگاه است نه كلاس، ما فضا را برديم به اين سمت كه تك‌تك دوستان كه اينجا هستند با هم كه صحبت مي‌كنند مي‌گويند

انتقاد مي‌كند به جناح قدرت اين هم در جناح خودمان پس آينده خوبي ندارد در اين افراد را بله‌قربان‌گو و مجيزگو و اين افراد دارند رشد مي‌كنند يعني شرط پيشرفت شرط پست گرفتن، شرط ارتباط اين شده كه طرف همراه باشه در صورتي كه نخبه تعريفش اين است كه سازماني‌جات يعني سازمان مي‌سازند ولي سازمان


با آن چيزي كه دارد اتفاق مي‌افتد مقابله مي‌كند اكثر آدمهايي كه مي‌ايند مثل آقاي فرهمند نخبه هستند من اصلاً قبول ندارم چون ايشان مجيزگوي آقاي سيدحسيني بود و سفيد براي چي ايشون بابت خدماتش براي شهر جهاني يزد ماهي شش ميليون

وارد خيابان قيام پول گرفته خيابان قيام سمبول نخبگي ايشان است براي چي ايشان بايد انتخاب بشود بابت نخبگيش كجاي قانون گفته ايشان چون بابت يزد خدمت كرده استخدام بشود نه قشنگ پريشب به من گفتند يكي از دوستان تماس گرفته گفتند در ازاي اينكه شوراي شهر آقاي سفيد شرط كرده و من با استعفاي آقاي اين بنده خدا آقاي اردبيلي موافقت مي‌كنيم به شرط اينكه مجوز استخدام آقاي فرهمند داده شود. مصداق ؟؟؟ مصداق

خدمات آقاي بابك زنجاني به مراتب بيشتر از آقاي فرهمند است آقاي فرهمند هنوز به عنوان يك اصلاح طلب مطرح و مدعي‌اند كه ايشان در محل

 بنده جوانترين مدير اصلاحات بودم با 21 سال سن آمدم توي سيستم دولتي نه با خواست آقاي سفيد چون رانت بوده بدليل اينكه توانا بودم چرا از لحاظ مالي نتوانستم به سطح برسم تماماً

داشتم جزو خانواده‌هاي سرشناس و ثروتمند بودم و اين حد ثروت


كلاس آموزشي بگذارد براي احزابي كه اينجا هستند آقاي چيز كار اقتصادي بكنه و پدرجدش پولدار بوده يا اينجا همه صنعتگر و در واقع مدير وسياستمدار باشند. چرا


ثروت و به اين مكنت رسيده‌اند؟

ـ بفرماييد جناب آقاي مهندس

موسوی نماینده یزد:ـ خدمت شما عرض كنم كه من برداشتم از اين صحبت اين است كه آقاي تشکری تحليلي ارائه دادند

ـ بحث يك تحليلي بود كه همه  می توانیم استفاده کنیم و نیاز به پاسخ نداشتادامه دارد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا