«محمدعلي طالبي» در مراسم تجليل از برگزيدگان مسابقه پرسش مهر بر ارتقاء روحيه انديشه ورزي و پرسشگري دانش آموزان به واسطه برنامه هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي تاكيد كرد.


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، شامگاه 31 ارديبهشت ماه ۹۸، استاندار يزد در مراسم تجليل از برگزيدگان مسابقه پرسش مهر رياست جمهوري گفت: وظيفه خود دانستم تا در جمع شما حضور یافته و  با تبريك به برگزيدگان پرسش مهر رياست جمهوري در استان يزد از دست اندركاران اين برنامه بسيار زيبا و موثر در نظام آموزشي قدرداني كنم.
« محمدعلي طالبي» افزود:طرح پرسش مهر رياست جمهوري از اين جهت براي ما ارزشمند است كه  پل ارتباطي میان بدنه دانش آموزي كشور با شخص اول دولت را فراهم مي كند كه  اين ارتباط براي نظام مقدس جمهوري اسلامي بسيار ارزشمند و افتخار آميز است.
"طالبي" يادآور شد: پرسش مهر همانگونه كه در اهدافش نيز ذكر شده،  مشاركت جويي، پرسش گري و مهم تر از همه  فضايي براي انديشه ورزي دانش آموزان را فراهم مي كند تا در كنار پرداختن به امور درسی به مسائل مختلف ديگر نيز  فكر كنند.
وي ادامه داد: در فرایند پرسش مهر اين فرصت و زمينه براي دانش آموزاني كه  مشغول درس هستند فراهم مي شود تا  درباره جامعه و آنچه كه اطرافشان مي گذرد نيز بیاندیشند و به نوعي در قبال جامعه  احساس مسئولیت كنند و آماده شوند تا نقشي موثر  را در آينده كشور، استان و شهر خود ايفاء نمايند.
استاندار يزد در پايان گفت: اميد است بتوانيم در سايه طرح پرسش مهر و برنامه هاي متنوعي از اين قبيل، در موضوعات و رشته هاي مختلف،  ارتقاء انديشه ورزي  و پرسش گري دانش آموزان را شاهد باشيم.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا