يزدفردا-انتخاباتي: حضور دکترسید ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری ایران در یزد

داغ انتخاباتی : استقبال کم نظیر مردم بخش فهرج یزد از دکتر رئیسی نامزد ریاست جمهوری ایران(2)بیزدفردا "استقبال کم نظیر مردم بخش فهرج یزد از دکتر رئیسی نامزد ریاست جمهوری ایران خیلی ها را غافلگیر کرد .

بیزدفردا "استقبال کم نظیر مردم بخش فهرج یزد از دکتر رئیسی نامزد ریاست جمهوری ایران خیلی ها را غافلگیر کرد .

به گزارش خبرنگاریزدفردا "طبق برنامه تنظیمی سفر انتخاباتی دکتر سید ابراهیم رئیسی به یزد قرار بود ساعت 5.30 عصر وی با هواپیما وارد یزد شود که با کنسل شدن سفر هوایی وی به صورت زمینی به یزد سفر کرد .

دکتر رئیسی در سر راه به یزد در بخش تاریخی فهرج یزد توقف کوتاهی نمود و مورد استقبال مردم این بخش قرار گرفت .


سایت خبری یزد فرداکاربران آنلاین

نظرهای کاربران