درخواست مرخصی قالیباف از شورامهدی چمران از درخواست مرخصی شهردار تهران به منظور حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم خبر داد.

به گزارش فارس، مهدی چمران با اعلام این خبر گفت: شهردار تهران به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و حضور در برنامه های تبلیغاتی درخواست مرخصی خود را از تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشت ماه تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه تسلیم شورای اسلامی شهر تهران کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران