استقبال معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان درفرودگاه از جهان بخشی و سعیدی معاونین مدیرکل ستاد بحران وزارت نیرو و وزارت کشوراستقبال معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان درفرودگاه از جهان بخشی و سعیدی معاونین مدیرکل ستاد بحران وزارت نیرو و وزارت کشورکاربران آنلاین

نظرهای کاربران